O nama

Biografija doktora: Dr med. sci. Slađana Martinović Mitrović psihijatar Dr med. sci. Slađana Martinović Mitrović rođena je 1975. godine u Loznici, gde je završila osnovnu …

Usluge

I.    PSIHIJATRIJSKA PROCENA U prvom razgovoru sa psihijatrom utvrđuje se priroda problema zbog koje se osoba javlja, uz stavljanje akcenta na sagledavanje najvažnijih faktora koji …

Tretmani

Dr Dragan Mitrović se bavi dijagnostikom i tretmanom poremećaja kod dece i adolescenata. Dr Sladjana Martinović Mitrović i dr Jelena Mučibabić  se bave dijagnostikom i tretmanom …

PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA “PSYCHIATRIA NOVA“

Psihijatrijska ordinacija  “Psychiatria Nova” nalazi se u Novom Sadu i bavi se prevencijom i lečenjem mentalnih poremećaja kod odraslih, dece i mladih. Osnovana je juna 2014. godine, nakon odluke dr Slađane Martinović Mitrović i dr Dragana Mitrovića da posle dugogodišnjeg rada u Kliničkom centru Vojvodine nastave svoju stručnu  delatnost u privatnoj praksi. Od 2017. godine u ordinaciji je i stalno zaposlena dr Jelena Mučibabić, lekar specijalista psihijatrije.

Uz visoku profesionalnost i veliko iskustvo u tretmanu mentalnih poremećaja, naš topao i saosećajan pristup pomaže klijentima da se fokusiraju na konstruktivne korake u postizanju emocionalne ravnoteže. Razumevanje, poverenje, posvećenost, smisao za humor i uverenje da je promena uvek moguća osnovne su načela kojima se rukovodimo u svom radu.

U ordinacija “Psychiatria Nova” obezbedili smo mirno i prijatno okruženje, stimulativno kako za klijenta, tako i za terapeuta. Naša vrata otvorena su za osobe svih uzrasta koje trpe psihičku patnju, kao i za one koji žele da se izbore sa unutrašnjim i spoljašnjim izazovima, povećaju zadovoljstvo i kvalitet života. Načinom rada i sistemom zakazivanja princip diskrecije u potpunosti je ispoštovan.

PRINCIPI RADA

Eklekticizam (grč. eklektikos-birati najbolje) - Naše dugogodišnje iskustvo u bavljenju mentalnim poremećajima, uverilo nas je da je u određivanju i promeni ponašanja neophodno uzeti u obzir različite perspektive. U traženju rešenja za problem služimo se različitim farmakološkim i psihoterapijskim strategijama.

Individualizovan pristup klijentu – U svom radu usmereni smo na obezbeđivanje podrške koja najbolje odgovara individualnim potrebama svakog pojedinačnog klijenta.

Interaktivni princip – Smatramo da je terapija najefiksnija kada terapeut i klijent rade zajedno na određivanju ciljeva tretmana i načina na koji će ti ciljevi biti postignuti.

Copyright © 2020 Psychiatria Nova