Dr Dragan Mitrović se bavi dijagnostikom i tretmanom poremećaja kod dece i adolescenata.

Dr Sladjana Martinović Mitrović i dr Jelena Mučibabić  se bave dijagnostikom i tretmanom psihijatrijskih poremećaja kod odraslih.

 

 

Copyright © 2019 Psychiatria Nova