Dr Dragan Mitrović se bavi dijagnostikom i tretmanom poremećaja kod adolescenata

 

a) paničnim, opsesivno kompulsivnim i fobičnim poremećajima kod dece i mladih;

b) biporemanim afektivnim poremećajima kod mladih /sa posebnim aspektom na ranu dijagnozu istih;

c) shizofrenim poremećajima kod dece i mladih / sa posebnim aspektom na ranu dijagnozu ovih poremećaja;

d) poremećajima vezanih za uzimanje hrane ( anorexia i  bulima nervosa, binge eating);

e) poremećajima prilagodjavanja kod adolescenata;

f) adolescentnom krizom

kao i svim ostalim problemima iz oblasti mentalnog zdravlja mladih.

Copyright © 2019 Psychiatria Nova