Dr Dragan Mitrović se bavi dijagnostikom i tretmanom sledećih poremećaja kod dece:

a) poremećajima  autističnog spektra

b) hiperkinetičnim poremećajama kod dece kao i kod odraslih

c) raznim oblicima poremećaja ponašanja kod dece i adolescenata

d) emocionalnim problemima kod dece i adolescenata

e) tik poremećajima

Copyright © 2019 Psychiatria Nova