Dr Sladjana Martinović Mitrović bavi se dijagnostikom i tretmanom psihijatrijskih poremećaja kod odraslih osoba:

a) generalizovanim ansksioznim stanjem;

b) paničnim poremećajima;

c) opsesivno-kompulsivnim poremećajima;

d) fobičnim poremećajima;

e) somatoformnim poremećajima;

f) depresivnim poremećajima;

g) bipolarnim afektivnim poremećajima;

h) shizofrenim poremećajima;

i) poremećajima prilagodjavanja kod odraslih i svih drugih poremećaja vezanih za stresne životne dogadjaje;

j) organskim psihičkim poremećajima…

Copyright © 2019 Psychiatria Nova