I.    PSIHIJATRIJSKA PROCENA

U prvom razgovoru sa psihijatrom utvrđuje se priroda problema zbog koje se osoba javlja, uz stavljanje akcenta na sagledavanje najvažnijih faktora koji su doveli do nastanka problema.

Psihijatrijska procena je onoliko opsežna koliko to okolnosti i stanje klijenta dozvoljavaju. Uobičajeno je da prvi psihijatrijski intervju traje oko 45-60 minuta,  pri čemu se ovo vreme može nešto produžiti ili nešto skratiti ako je stanje klijenta takvo da je duži razgovor za njega uznemiravajući ili iscrpljujući, ili ako se zbog njegovog stanja ne mogu dobiti validni podaci.

Psihijatar ne insistira da u prvom razgovoru dobije odgovore na sva pitanja koja ga interesuju, nego samo na ona na koja je klijent trenutno u stanju da odgovori. Kasnije, tokom terapijskog procesa, kada se odnos poverenja izgradi i razvije, klijent će psihijatru izneti dodatne detalje, u meri u kojoj to bude želeo/la.

Psihijatar može predložiti klijentu dodatnu procenu njegovog/njenog psihičkog stanja od strane psihologa, konsultaciju stručnjaka iz druge oblasti medicine ili određene laboratorijske pretrage/radiološku dijagnostiku, ukoliko proceni da je to bitno za potpunije utvrđivanje prirode njegovog/njenog stanja.

II.    TRETMAN MENTALNIH POREMEĆAJA

Već tokom prvog susreta, psihijatar daje klijentu svoje mišljenje i predlog na koji način se može rešavati problem zbog koga se klijent javio. Ukoliko je klijent saglasan sa predlogom, tretman se može nastaviti na neki od sledećih načina:

a.    FARMAKOLOŠKI  TRETMAN

Uzimanje lekova neophodno je u tretmanu pojedinih mentalnih poremećaja, kao što je shizofrenija ili bipolarni afektivni poremećaj. U kombinaciji sa psihoterapijom i savetovanjem, lekovi mogu biti veoma efikasna komponenta u tretmanu depresije, anksioznosti, reakcije na stress, poremećaja ishrane, poremećaja ponašanja, zavisnosti od droga i alkohola. Ukoliko se ne radi o stanjima gde je uzimanje lekova neophodno, klijent učestvuje u donošenju odluke da li želi da uzima lekove. Saznanje da je farmakološki tretman moguća opcija pruža klijentu dodatni komfor i sigurnost.

b.    PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija se definiše kao lečenje govorom ili lečenje uz pomoć govora. Predstavlja interaktivan proces koji se odvija između terapeuta i klijenta/grupe klijenata, i sastoji se od niza verbalnih i neverbalnih tehnika, koje imaju za cilj da dovedu do boljeg mentalnog funkcionisanja ili eliminisanja simptoma mentalnih poremećaja.

Ciljevi psihoterapije mogu biti različiti. Često je cilj psihoterapije otklanjanje patnje i drugih neprijatnih osećanja, smanjenje unutrašnje napetosti, suzbijanje straha, redukcija agresivnosti. Nekada je cilj psihoterapije uspostavljanje adekvatnijih i funkcionalnijih mehanizama suočavanja sa stresom, osposobljavanje klijenta za bolju interpersonalnu komunikaciju, kao i razvoj ličnosti u svim njenim performansama. Bez obzira o kom obliku psihoterapije se radi, njen suštinski cilj je promena, do koje se stiže na postepen i strukturisan način, a koja osobi omogućava uspešnije fu nkcionisanje na ličnom, profesionalnom i socijalnom planu.

Copyright © 2019 Psychiatria Nova