Dr med. sci. Slađana Martinović Mitrović

Dr med. sci. Slađana Martinović Mitrović

PSIHIJATAR

Telefon: +381 (63) 83 10 862
E-mail: mitrovic.sldr@gmail.com
Dr med. sci. Slađana Martinović Mitrović

Studije medicine, a kasnije i specijalističke studije iz psihijatrije, završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na matičnom fakultetu odbranila je i magistarsku tezu iz oblasti neurofiziologije, nakon čega je izabrana u zvanje asistenta na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju. Doktorsku disertaciju odbranila je 2015. godine. Predmet njenih postdiplomskih izučavanja predstavljala je neurokognicija, posebno problem egzekutivnih funkcija, najsuptilnijih mentalnih procesa, usmerenih na kontrolu, planiranje i programiranje svih oblika ponašanja.

Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom iz oblasti psihijatrije, autor je i koautor većeg broja naučnih publikacija, kao i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih skupova. Koautor je u nekoliko monografija i priručnika. Kao član stručne komisije Ministarstva zdravlja Republike Srbije, učestvovala je u izradi Nacionalnog vodiča za lečenje alkoholizma. Participirala je u realizaciji nekoliko gradskih i republičkih projekata usmerenih na prevenciju i lečenje mentalnih poremećaja i učestvovala kao istraživač u kliničkoj studiji posvećenoj novim lekovima u tretmanu bipolarnog poremećaja. U cilju unapređenja stručnih znanja, 2012. godine boravila je u studijskoj poseti ustanovama za psihijatrijsko lečenje i rehabilitaciju u Holandiji.

Osnovni nivo edukacije iz transakcione analize završila je 2005. godine, a nakon toga pet godina pohađala edukaciju iz integrativne psihoterapije. Egzistencijalistička filozofija sa svojim osnovnim postavkama predstavlja važno uporište na koga naslanja svoju terapijsku poziciju.

Prvobitno iskustvo u dijagnostici i lečenju mentalnih poremećaja u populaciji odraslih stekla je na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, gde je radila deset godina. 2014. godine prelazi u privatnu praksu i postaje vlasnik specijalističke psihijatrijske ordinacije “Psychiatria Nova”. U novom ambijentu stiče priliku za dublji i suptilniji pristup zaštiti mentalnog zdravlja, gde fokus svoje profesionalne delatnosti usmerava na prevazilaženje stresa, tretman anksioznosti i poremećaja raspoloženja. U poslednje vreme bavi se i specifičnostima mentalnih poremećaja kod žena u različitim generativnim fazama, kao što su trudnoća, postpartalno doba i menopauza. U svom radu oslanja se na eklektički pristup, zasnovan na kombinaciji principa biološke psihijatrije i psihoterapije.

“U radu s klijentima iznad svega nastojim da sa njima uspostavim vezu, autentični ljudski odnos, u kome nema misterije, titula i autoriteta. Samo u takvom odnosu dobijamo i klijent i ja- klijent isceljenje, ja svakodnevni doživljaj smisla…oboje priliku za neki novi rast.”

Veliki je ljubitelj umetnosti, uživa u obilascima galerija i muzeja, slobodno vreme najradije provodi u čitanju, u poslednje vreme posebno je okrenuta otkrivanju književnosti nordijskih autora. Fascinirana je i čistom linijom skandinavskog enterijera, trudeći se da je uvede u svoj dom i radni prostor. Posvećena je mama jedne tinejdžerke.

Dr med. sci. Slađana Martinović Mitrović
Dr med. sci. Dragan Mitrović

Dr med. sci. Dragan Mitrović

Dr med. sci. Dragan Mitrović

NEUROPSIHIJATAR

Telefon: +381 (64) 25 38 510
E-mail: psychiatrianova@gmail.com
Dr med. sci. Dragan Mitrović

Studije medicine završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je položio specijalistički ispit iz neuropsihijatrije. Već u magistarskom radu počeo je da se bavi problemima pažnje, danas poznatim kao hiperkinetski poremećaj (ADHD). Tokom izrade doktorske disertacije, četiri meseca je proveo u neuropsihološkoj laboratoriji Univerziteta Zapadnog Ontarija u Kanadi. Pre odlaska u privatnu praksu bio je u zvanju redovnog profesora na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Svoju stručnu delatnost započeo je na Klinici za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje, baveći se neurološkim i psihijatrijskim poremećajima kod dece i mladih, kasnije se fokusirajući isključivo na oblast zaštite mentalnog zdravlja. Kako bi što adekvatnije odgovorio ovom zadatku, proveo je četiri meseca na studijskom putovanju u Sidneju (Australija). Navedeni boravak mu je omogućio da u pravcu moderne psihijatrije usmeri razvoj dečije i adolescentne psihijatrijske službe, na čijem je čelu bio dvadeset godina. 2014. donosi odluku da svoj dalji rad nastavi isključivo u privatnoj praksi, učestvujući u osnivanju specijalističke psihijatrijske ordinacije “Psychiatria Nova”.

Autor velikog broja naučnih publikacija, mentor brojnih studentskih, magistarskih i nekoliko doktorskih radova. Održao je veliki broj različitih predavanja, uključujući i nekoliko uvodnih, na skupovima nacionalnog značaja. Na gradskom i pokrajinskom nivou vodio je nekoliko projekata usmerenih ka prevenciji mentalnih poremećaja mladih, a bio je i član Komisije za mentalno zdravlje adolescenata, pri Ministarstvu zdravlja RS. Učestvovao je u većem broju kliničkih studija vezanih za ispitivanje novih lekova u tretmanu shizofrenije, bipolarnog poremećaja i autizma.

Edukovan je u racionalno-emocionalno-bihevioralnoj terapiji (REBT), a poseban akcenat usmeren mu je ka odrastanju kao osnovnom izazovu u razvoju svake osobe, pri čemu poštuje principe egzistencijalističke filozofije.

U žiži njegovog aktuelnog profesionalnog rada su poremećaji iz autističnog spektra, poremećaji pažnje kod dece i odraslih, poremećaji ishrane, adolescentne krize, anksioznost i poremećaji raspoloženja kod dece, adolescenata i odraslih. U radu primenjuje integrativni pristup, zasnovan na kombinaciji znanja iz biološke psihijatrije uz psihoterapijsku podršku.

“Radije nego da verbalno kažem klijentu da ga prihvatam i podržavam, svojim opuštenim ponašanjem i dobro izbalansiranim humorom gradim prijatnu terapijsku atmosferu. Smatram i da dobra terapija uvek podrazumeva fleksibilnost i slobodu. Ne ustručavam se ni da sa klijentom podelim svoja lična iskustva, strahove, sumnje i razvojni put, nudeći mu na taj način pozitivan model za usvajanje njegovih razvojnih obrazaca.”

Ljubitelj je putovanja, posebno ponosan na svoje jednomesečno putovanje vozom po Evropi, a pored posete Severnoj Americi i Australiji, putovanje u Indiju smatra najegzotičnijim iskustvom. Strast mu je učenje stranih jezika, posebno španskog i francuskog. Bavljenje fizičkom aktivnošću neizostavni je deo njegove svakodnevnice, obožava skijanje, osvajanje planinskih vrhova, vožnju bicikla, rolera. Uživa u druženju sa svojim kćerkama i unucima.

Dr Maša Zelenović

Dr Maša Zelenović

PSIHIJATAR

Telefon: +381 (60) 33 10 862
E-mail: psychiatrianova@gmail.com
Dr Maša Zelenović

Rođena je i odrasla u Novom Sadu, gde je završila srednju medicinsku školu, medicinski fakultet i specijalizaciju iz psihijatrije.

Profesionalno iskustvo je stekla tokom deset godina rada na Klinici za psihijatriju Kliničkog Centra Vojvodine, potom odeljenju psihijatrije Opšte bolnice u Vrbasu i u psihijatrijskoj ambulanti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Željeznice Srbije“. Dve godine je bila angažovana na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu kao saradnik u nastavi.

Bavi se dijagnostikom i tretmanom mentalnih poremećaja odraslih: poremećaja anksioznog spektra – generalizovanog anksioznog poremećaja, paničnog poremećaja, opsesivno-kompulsivnog poremećaja, psihosomatskih poremećaja; poremećaja raspoloženja – depresivnog i bipolarnog poremećaja; šizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja; demencije i alkoholizma.

Kontinuirano se usavršava pohadjanjem različitih kurseva i naučnih skupova.

Interesovanja u slobodno vreme čine putovanja i upoznavanje različitih kultura, bavljenje fotografijom i hortikulturom.

“Moja intresovanja u struci i u životu su isprepletana. Smatram da je radoznalost to što ih povezuje. Kad ljudi imaju radoznalosti u sebi, to je uvek dobar znak.”

Dr Maša Zelenović

Zakazivanje

Odaberite stručnjaka kod kog želite da zakažete pregled. Nakon što primimo Vaš zahtev, kontaktiraćemo Vas u najkraćem roku.

Hvala Vam! Vaša poruka je uspešno poslata. Ubrzo ćemo Vas kontaktirati.
Greška prilikom slanja poruke. Pokušajte ponovo.