Dr med. sci. Slađana Martinović Mitrović

Dr med. sci. Slađana Martinović Mitrović

PSIHIJATAR

Telefon: +381 (63) 83 10 862
E-mail: mitrovic.sldr@gmail.com
Dr med. sci. Slađana Martinović Mitrović

Studije medicine, a kasnije i specijalističke studije iz psihijatrije, završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na matičnom fakultetu odbranila je i magistarsku tezu iz oblasti neurofiziologije, nakon čega je izabrana u zvanje asistenta na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju. Doktorsku disertaciju odbranila je 2015. godine. Predmet njenih postdiplomskih izučavanja predstavljala je neurokognicija, posebno problem egzekutivnih funkcija, najsuptilnijih mentalnih procesa, usmerenih na kontrolu, planiranje i programiranje svih oblika ponašanja.

Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom iz oblasti psihijatrije, autor je i koautor većeg broja naučnih publikacija, kao i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih skupova. Koautor je u nekoliko monografija i priručnika. Kao član stručne komisije Ministarstva zdravlja Republike Srbije, učestvovala je u izradi Nacionalnog vodiča za lečenje alkoholizma. Participirala je u realizaciji nekoliko gradskih i republičkih projekata usmerenih na prevenciju i lečenje mentalnih poremećaja i učestvovala kao istraživač u kliničkoj studiji posvećenoj novim lekovima u tretmanu bipolarnog poremećaja. U cilju unapređenja stručnih znanja, 2012. godine boravila je u studijskoj poseti ustanovama za psihijatrijsko lečenje i rehabilitaciju u Holandiji.

Osnovni nivo edukacije iz transakcione analize završila je 2005. godine, a nakon toga pet godina pohađala edukaciju iz integrativne psihoterapije. Egzistencijalistička filozofija sa svojim osnovnim postavkama predstavlja važno uporište na koga naslanja svoju terapijsku poziciju.

Prvobitno iskustvo u dijagnostici i lečenju mentalnih poremećaja u populaciji odraslih stekla je na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, gde je radila deset godina. 2014. godine prelazi u privatnu praksu i postaje vlasnik specijalističke psihijatrijske ordinacije “Psychiatria Nova”. U novom ambijentu stiče priliku za dublji i suptilniji pristup zaštiti mentalnog zdravlja, gde fokus svoje profesionalne delatnosti usmerava na prevazilaženje stresa, tretman anksioznosti i poremećaja raspoloženja. U poslednje vreme bavi se i specifičnostima mentalnih poremećaja kod žena u različitim generativnim fazama, kao što su trudnoća, postpartalno doba i menopauza. U svom radu oslanja se na eklektički pristup, zasnovan na kombinaciji principa biološke psihijatrije i psihoterapije.

“U radu s klijentima iznad svega nastojim da sa njima uspostavim vezu, autentični ljudski odnos, u kome nema misterije, titula i autoriteta. Samo u takvom odnosu dobijamo i klijent i ja- klijent isceljenje, ja svakodnevni doživljaj smisla…oboje priliku za neki novi rast.”

Veliki je ljubitelj umetnosti, uživa u obilascima galerija i muzeja, slobodno vreme najradije provodi u čitanju, u poslednje vreme posebno je okrenuta otkrivanju književnosti nordijskih autora. Fascinirana je i čistom linijom skandinavskog enterijera, trudeći se da je uvede u svoj dom i radni prostor. Posvećena je mama jedne tinejdžerke.

Dr med. sci. Slađana Martinović Mitrović
Dr med. sci. Dragan Mitrović

Dr med. sci. Dragan Mitrović

Dr med. sci. Dragan Mitrović

NEUROPSIHIJATAR

Telefon: +381 (64) 25 38 510
E-mail: psychiatrianova@gmail.com
Dr med. sci. Dragan Mitrović

Studije medicine završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je položio specijalistički ispit iz neuropsihijatrije. Već u magistarskom radu počeo je da se bavi problemima pažnje, danas poznatim kao hiperkinetski poremećaj (ADHD). Tokom izrade doktorske disertacije, četiri meseca je proveo u neuropsihološkoj laboratoriji Univerziteta Zapadnog Ontarija u Kanadi. Pre odlaska u privatnu praksu bio je u zvanju redovnog profesora na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Svoju stručnu delatnost započeo je na Klinici za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje, baveći se neurološkim i psihijatrijskim poremećajima kod dece i mladih, kasnije se fokusirajući isključivo na oblast zaštite mentalnog zdravlja. Kako bi što adekvatnije odgovorio ovom zadatku, proveo je četiri meseca na studijskom putovanju u Sidneju (Australija). Navedeni boravak mu je omogućio da u pravcu moderne psihijatrije usmeri razvoj dečije i adolescentne psihijatrijske službe, na čijem je čelu bio dvadeset godina. 2014. donosi odluku da svoj dalji rad nastavi isključivo u privatnoj praksi, učestvujući u osnivanju specijalističke psihijatrijske ordinacije “Psychiatria Nova”.

Autor velikog broja naučnih publikacija, mentor brojnih studentskih, magistarskih i nekoliko doktorskih radova. Održao je veliki broj različitih predavanja, uključujući i nekoliko uvodnih, na skupovima nacionalnog značaja. Na gradskom i pokrajinskom nivou vodio je nekoliko projekata usmerenih ka prevenciji mentalnih poremećaja mladih, a bio je i član Komisije za mentalno zdravlje adolescenata, pri Ministarstvu zdravlja RS. Učestvovao je u većem broju kliničkih studija vezanih za ispitivanje novih lekova u tretmanu shizofrenije, bipolarnog poremećaja i autizma.

Edukovan je u racionalno-emocionalno-bihevioralnoj terapiji (REBT), a poseban akcenat usmeren mu je ka odrastanju kao osnovnom izazovu u razvoju svake osobe, pri čemu poštuje principe egzistencijalističke filozofije.

U žiži njegovog aktuelnog profesionalnog rada su poremećaji iz autističnog spektra, poremećaji pažnje kod dece i odraslih, poremećaji ishrane, adolescentne krize, anksioznost i poremećaji raspoloženja kod dece, adolescenata i odraslih. U radu primenjuje integrativni pristup, zasnovan na kombinaciji znanja iz biološke psihijatrije uz psihoterapijsku podršku.

“Radije nego da verbalno kažem klijentu da ga prihvatam i podržavam, svojim opuštenim ponašanjem i dobro izbalansiranim humorom gradim prijatnu terapijsku atmosferu. Smatram i da dobra terapija uvek podrazumeva fleksibilnost i slobodu. Ne ustručavam se ni da sa klijentom podelim svoja lična iskustva, strahove, sumnje i razvojni put, nudeći mu na taj način pozitivan model za usvajanje njegovih razvojnih obrazaca.”

Ljubitelj je putovanja, posebno ponosan na svoje jednomesečno putovanje vozom po Evropi, a pored posete Severnoj Americi i Australiji, putovanje u Indiju smatra najegzotičnijim iskustvom. Strast mu je učenje stranih jezika, posebno španskog i francuskog. Bavljenje fizičkom aktivnošću neizostavni je deo njegove svakodnevnice, obožava skijanje, osvajanje planinskih vrhova, vožnju bicikla, rolera. Uživa u druženju sa svojim kćerkama i unucima.

Dr Jelena Mučibabić

Dr Jelena Mučibabić

PSIHIJATAR

Telefon: +381 (63) 86 50 938
E-mail: jelena.muc@gmail.com
dr Jelena Mučibabić

Studije medicine i specijalističke studije iz psihijatrije završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 2007. godine, gde je kasnije upisala i doktorske studije. Od 2012-2017. godine bila je angažovana kao asistent na Katedri za psihijatriju matičnog fakulteta.

Tokom svog profesionalnog rada aktivno se trudila da proširuje znanja iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja. U okviru edukacije pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija usvojila je osnovne terapijske veštine kognitivno-bihejvioralne terapije (KBT) u radu sa različitim vulnerabilnim populacijama. Učestvovala je u edukaciji lekara primarne zdravstvene zaštite o prepoznavanju, dijagnostici, terapijskim modalitetima i savetodavnim tehnikama u radu sa zavisnicima. Aktivno se bavila preventivnim radom, šest godina kao predavač na projektu u organizaciji Crvenog krsta Novog Sada, na temu prevencije bolesti zavisnosti u osnovnim i srednjim školama. U želji da unapredi terapijski pristup u radu sa adolescenatima sa problemom samopovređivanja, usvojila je znanja i praktične smernice za detekciju maladaptivnog ponašanja i planiranje tretmana.

Prvobitno profesionalno iskustvo iz oblasti psihijatrije stekla je na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, gde je radila sedam godina. Od 2017. godine svoj profesionalni angažman nastavlja isključivo u privatnoj praksi, kao deo stručnog tima ordinacije Psychiatria Nova. Iako se u svom radu prevashodno bavi dijagnostikom i lečenjem mentalnih poremećaja kod odraslih, poseduje i poseban senzibilitet za rad sa adolescentima. Koristi kombinovani savetodavni i farmakoterapijski pristup.

„Mi smo rizničari tajni. Klijenti nam svakodnevno ukazuju čast poveravajući nam svoje tajne, koje često ni sa kim nisu podelili. Primanje takvih tajni je privilegija veoma malog broja ljudi.“ (Irvin D.Yalom)

„U terapijskom radu neretko polazim od citata svog omiljenog autora. Trudim se da u radu sa klijentima stvorim uslove u kojima će se oni osećati apsolutno prihvaćeno i slobodno da iskažu svoj problem/dilemu. Uživam u podsticanju klijenata na promenu, rast i razvoj, nakon što zajedno otkrijemo individualne kapacitete svakog od njih.“

Slobodno vreme voli da provodi u prirodi, rekreativnim šetnjama, druženju sa prijateljima. Veliki je ljubitelj joge, kojom se aktivno bavi nekoliko godina unazad. Kao i svaki avanturista uživa u putovanjima, upoznavanju novih kultura i učenju stranih jezika.

dr Jelena Mučibabić
Dr Maša Zelenović

Dr Maša Zelenović

Dr Maša Zelenović

PSIHIJATAR

Telefon: +381 (60) 33 10 862
E-mail: psychiatrianova@gmail.com
Dr Maša Zelenović

Rođena je i odrasla u Novom Sadu, gde je završila srednju medicinsku školu, medicinski fakultet i specijalizaciju iz psihijatrije.

Profesionalno iskustvo je stekla tokom deset godina rada na Klinici za psihijatriju Kliničkog Centra Vojvodine, potom odeljenju psihijatrije Opšte bolnice u Vrbasu i u psihijatrijskoj ambulanti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Željeznice Srbije“. Dve godine je bila angažovana na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu kao saradnik u nastavi.

Bavi se dijagnostikom i tretmanom mentalnih poremećaja odraslih: poremećaja anksioznog spektra – generalizovanog anksioznog poremećaja, paničnog poremećaja, opsesivno-kompulsivnog poremećaja, psihosomatskih poremećaja; poremećaja raspoloženja – depresivnog i bipolarnog poremećaja; šizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja; demencije i alkoholizma.

Kontinuirano se usavršava pohadjanjem različitih kurseva i naučnih skupova.

Interesovanja u slobodno vreme čine putovanja i upoznavanje različitih kultura, bavljenje fotografijom i hortikulturom.

“Moja intresovanja u struci i u životu su isprepletana. Smatram da je radoznalost to što ih povezuje. Kad ljudi imaju radoznalosti u sebi, to je uvek dobar znak.”

Mila Radovanović

Mila Radovanović

MASTER PSIHOLOG

Telefon: +381 (64) 11 50 602
E-mail: radovanovic.mila@gmail.com
Website: https://milaradovanovic.com/
Mila Radovanović

Studije psihologije završila je 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a trenutno na istom fakultetu radi na izradi doktorske disertacije na temu “Determinante kvaliteta koroditeljskog odnosa u prenatalnom periodu”.

Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom iz oblasti psihologije, autor je i koautor većeg broja naučnih publikacija, kao i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih stručnih skupova. Kao asistent bila je angažovana na psihološkog grupi predmeta na Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača u Subotici.

Učestvovala je na više projekata u oblasti unapređenja mentalnog zdravlja parova, porodica i dece koji su realizovani pod pokroviteljstvom sekretarijata za zdravstvo grada Novog Sada.

Prilika da izlaže rad na velikoj međunarodnoj konferenciji u Njujorku 2015. godine, ali i da se upozna sa kolegama iz različitih delova sveta, bila je značajna prekretnica u njenom profesionalnom razvoju, koja ju je podstakla da znanja iz psihologije i psihoterapije upotpuni sistemom pametnih pokreta “Brain gym”, kojima se postiže integracija obrazaca kretanja u cilju postizanja opšte psiho-fizičke ravnoteže neophodne za funkcionisanje u svim oblastima života. Dalje profesionalno usavršavanje u ovom pravcu donelo je i zvanje yoga intruktora, te je pristup koji uključuju punu svesnost (mindfullnes) takođe jedan od elemenata njenog rada.

Osnovni nivo edukacije iz transakcione analize završila je 2005. godine, a nakon toga pet godina pohađala je edukaciju iz integrativne psihoterapije. Pored toga, u okviru master studija završila je osnovni i napredni nivo kognitivno-bihejvioralne terapije, a 2008. stekla je zvanje savetnika u okviru sistemsko-porodične psihoterapije.

Profesionalno iskustvo sticala je kao psiholog na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu, zatim u okviru savetovališta za porodicu Predškolske ustanove ,,Radosno detinjstvo’’, a od 2017. godine radi u okviru private prakse.

,,Tokom godina završila sam brojne edukacije i mnogo čitala, jer je celoživotno obrazovanje jedno od mojih ključnih vrednosti. Sa druge strane, smatram da je autentičnost ta koja daje vrednost terapijskom procesu. Zato u radu sa klijentima težim da integrišem sva stečena znanja i veštine i da prilagodim pristup rada osobenostima klijenta i problema na kojem radimo. Za to je pre svega potrebno da uspostavimo siguran odnos, baziran na međusobnom poverenju i razumevanju, tokom kojeg ćemo kao saradnici raditi na procesu promene kojoj je cilj unapređenje mentalnog zdravlja i poboljšanje kvaliteta života.’’

Slobodno vreme najradije provodi u šetnjama i čitanju. Najviše voli kada dan započne treningom. Uživa u klasičnoj muzici i baletu. Udata je i majka dvoje dece.

Mila Radovanović

Zakazivanje

Odaberite stručnjaka kod kog želite da zakažete pregled. Nakon što primimo Vaš zahtev, kontaktiraćemo Vas u najkraćem roku.

Hvala Vam! Vaša poruka je uspešno poslata. Ubrzo ćemo Vas kontaktirati.
Greška prilikom slanja poruke. Pokušajte ponovo.