Psihijatrijska procena odraslih

U prvom razgovoru sa psihijatrom utvrđuje se priroda problema zbog koje se osoba javlja, uz stavljanje akcenta na sagledavanje najvažnijih faktora koji su doveli do nastanka problema.

Psihijatrijska procena je onoliko opsežna koliko to okolnosti i stanje klijenta dozvoljavaju. Uobičajeno je da prvi psihijatrijski intervju traje oko 45-60 minuta, pri čemu se ovo vreme može nešto produžiti ili skratiti, ako je stanje klijenta takvo da je duži razgovor za njega uznemiravajući ili iscrpljujući, ili ako se zbog njegovog stanja ne mogu dobiti validni podaci.

Psihijatar ne insistira da u prvom razgovoru dobije odgovore na sva pitanja koja ga interesuju, nego samo na ona na koja je klijent trenutno u stanju da odgovori. Kasnije, tokom terapijskog procesa, kada se odnos poverenja izgradi i razvije, klijent će psihijatru izneti dodatne detalje, u meri u kojoj to bude želeo/la.

Psihijatar može predložiti klijentu dodatnu procenu njegovog/njenog psihičkog stanja od strane psihologa, konsultaciju stručnjaka iz druge oblasti medicine ili određene laboratorijske pretrage/radiološku dijagnostiku, ukoliko proceni da je to bitno za potpunije utvrđivanje prirode njegovog/njenog stanja.

Psihijatrijska procena odraslih

U prvom razgovoru sa psihijatrom utvrđuje se priroda problema zbog koje se osoba javlja, uz stavljanje akcenta na sagledavanje najvažnijih faktora koji su doveli do nastanka problema.

Psihijatrijska procena je onoliko opsežna koliko to okolnosti i stanje klijenta dozvoljavaju. Uobičajeno je da prvi psihijatrijski intervju traje oko 45-60 minuta, pri čemu se ovo vreme može nešto produžiti ili skratiti, ako je stanje klijenta takvo da je duži razgovor za njega uznemiravajući ili iscrpljujući, ili ako se zbog njegovog stanja ne mogu dobiti validni podaci.

Psihijatar ne insistira da u prvom razgovoru dobije odgovore na sva pitanja koja ga interesuju, nego samo na ona na koja je klijent trenutno u stanju da odgovori. Kasnije, tokom terapijskog procesa, kada se odnos poverenja izgradi i razvije, klijent će psihijatru izneti dodatne detalje, u meri u kojoj to bude želeo/la.

Psihijatar može predložiti klijentu dodatnu procenu njegovog/njenog psihičkog stanja od strane psihologa, konsultaciju stručnjaka iz druge oblasti medicine ili određene laboratorijske pretrage/radiološku dijagnostiku, ukoliko proceni da je to bitno za potpunije utvrđivanje prirode njegovog/njenog stanja.

Psihijatrijska procena dece i adolescenata

Psihijatrijska procena dece, generalno se zasniva na istim principima kao i psihijatrijska procena odraslih, s tim da se zbog specifičnosti uzrasta i psiholoških kapaciteta koji iz toga proističu, u procenu uključuju i roditelji/staratelji. Kada su u pitanju adolescenti, u želji da se što više ispoštuje njihov integritet i pravo na privatnost, uključivanje roditelja/staratelja koristi se samo u neophodnoj meri, u zavisnsosti od specifičnosti samog problema zbog koga se adolescent javlja.

Psihijatrijska procena dece i adolescenata

Psihijatrijska procena dece, generalno se zasniva na istim principima kao i psihijatrijska procena odraslih, s tim da se zbog specifičnosti uzrasta i psiholoških kapaciteta koji iz toga proističu, u procenu uključuju i roditelji/staratelji. Kada su u pitanju adolescenti, u želji da se što više ispoštuje njihov integritet i pravo na privatnost, uključivanje roditelja/staratelja koristi se samo u neophodnoj meri, u zavisnsosti od specifičnosti samog problema zbog koga se adolescent javlja.

Psihološka procena odraslih

Psihološka procena odraslih obuhvata intervju pomoću koga se informišemo o osnovnim podacima značajnim za psihološko funkcionisanje osobe (porodični status, zaposlenje, opšte zdravstveno stanje i dr.), zatim psihološke testove za procenu ličnosti i inteligencije.

Kao rezultat psihološke procene dobijamo izveštaj o aktuelnom funkcionisanju ispitanika, koji može biti polazna osnova za dalji plan tretmana.

Psihološku procenu može inicirati psihijatar ili psiholog kao dopunu dijagnostičkoj proceduri, a može je zatražiti i sam ispitanik ukoliko želi da bolje spozna svoje lične karakteristike i sposobnosti u cilju daljeg ličnog i profesionalnog razvoja.

Psihološka procena dece

Psihološka procena deteta je proces tokom koga psiholog upoznaje dete, procenjuje njegov razvoj, aktuelno funkcionisanje i uočava eventualna odstupanja od razvoja očekivanog za odgovarajući uzrast. Vrlo je značajno da se u ovaj proces aktivno uključe i roditelji, kako bi upotpunili informacije o detetu, ali i o porodičnom kontekstu u kojem dete živi. Osnovna psihološka procena se sastoji od dva susreta. Prvi susret rezervisan je za razgovor sa roditeljima i obavlja se bez prisustva deteta. Na drugom susretu psiholog se upoznaje sa detetom. Tom prilikom primenjuje standardizovane psihološke testove pomoću kojih procenjuje sve aspekte razvoja deteta i uočava da li postoje neka odstupanja od normi očekivanih za uzrast. Pored toga, psiholog prati i ponašanje deteta kako u test situaciji, tako i u okviru spontane interakcije tokom igre ili razgovora sa detetom.

Farmakološki tretman mentalnih poremećaja

Uzimanje lekova neophodno je u tretmanu pojedinih mentalnih poremećaja, kao što je shizofrenija ili bipolarni afektivni poremećaj. U kombinaciji sa psihoterapijom i savetovanjem, lekovi mogu biti veoma efikasna komponenta u tretmanu depresije, anksioznosti, reakcije na stres, poremećaja ishrane, poremećaja ponašanja. Ukoliko se ne radi o stanjima gde je uzimanje lekova neophodno, kao što su, na primer, anksiozni poremećaji ili poremećaj pažnje, klijent učestvuje u donošenju odluke da li želi da uzima lekove. Saznanje da je farmakološki tretman moguća opcija pruža klijentu dodatni komfor i sigurnost.

Individualna psihoterapija i savetovanje

Psihoterapija se definiše kao lečenje govorom ili lečenje uz pomoć govora. Predstavlja interaktivan proces koji se odvija između terapeuta i klijenta i sastoji se od niza verbalnih i neverbalnih tehnika, koje imaju za cilj da dovedu do boljeg mentalnog funkcionisanja i uspostavljanja emocionalne ravnoteže.

Ciljevi psihoterapije mogu biti različiti. Često je cilj psihoterapije otklanjanje patnje i drugih neprijatnih osećanja, smanjenje unutrašnje napetosti, suzbijanje straha, redukcija agresivnosti. Nekada je cilj psihoterapije uspostavljanje adekvatnih i funkcionalnih mehanizama suočavanja sa stresom, osposobljavanje klijenta za bolju interpersonalnu komunikaciju, kao i razvoj ličnosti u svim njenim performansama. Bez obzira o kom obliku psihoterapije se radi, njen suštinski cilj je promena, do koje se stiže na postepen i strukturisan način, a koja osobi omogućava uspešnije funkcionisanje na ličnom, profesionalnom i socijalnom planu.

Farmakološki tretman mentalnih poremećaja

Uzimanje lekova neophodno je u tretmanu pojedinih mentalnih poremećaja, kao što je shizofrenija ili bipolarni afektivni poremećaj. U kombinaciji sa psihoterapijom i savetovanjem, lekovi mogu biti veoma efikasna komponenta u tretmanu depresije, anksioznosti, reakcije na stres, poremećaja ishrane, poremećaja ponašanja. Ukoliko se ne radi o stanjima gde je uzimanje lekova neophodno, kao što su, na primer, anksiozni poremećaji ili poremećaj pažnje, klijent učestvuje u donošenju odluke da li želi da uzima lekove. Saznanje da je farmakološki tretman moguća opcija pruža klijentu dodatni komfor i sigurnost.

Individualna psihoterapija i savetovanje

Psihoterapija se definiše kao lečenje govorom ili lečenje uz pomoć govora. Predstavlja interaktivan proces koji se odvija između terapeuta i klijenta i sastoji se od niza verbalnih i neverbalnih tehnika, koje imaju za cilj da dovedu do boljeg mentalnog funkcionisanja i uspostavljanja emocionalne ravnoteže.

Ciljevi psihoterapije mogu biti različiti. Često je cilj psihoterapije otklanjanje patnje i drugih neprijatnih osećanja, smanjenje unutrašnje napetosti, suzbijanje straha, redukcija agresivnosti. Nekada je cilj psihoterapije uspostavljanje adekvatnih i funkcionalnih mehanizama suočavanja sa stresom, osposobljavanje klijenta za bolju interpersonalnu komunikaciju, kao i razvoj ličnosti u svim njenim performansama. Bez obzira o kom obliku psihoterapije se radi, njen suštinski cilj je promena, do koje se stiže na postepen i strukturisan način, a koja osobi omogućava uspešnije funkcionisanje na ličnom, profesionalnom i socijalnom planu.

Partnersko savetovanje

Partnersko/bračno savetovanje je namereno parovima koji žele da unaprede svoj partnerski odnos ili da prevaziđu neku kriznu stuaciju. Unutar partnerskog savetovanja akcenat je na međusobnoj komunikaciji partnera i procesima koji se unutar nje odvijaju.

Cilj savetovanja je da partneri nauče da čuju jedno drugo i steknu uvid u to na koji način njihov partner sagledava određenu situaciju. Savetnik zajedno sa njima analizira problem iz više perspektiva i pomaže im da iznađu alternativna ponašanja, koja će im biti korisna u prevladavanju nesuglasica.

Partnersko savetovanje

Partnersko/bračno savetovanje je namereno parovima koji žele da unaprede svoj partnerski odnos ili da prevaziđu neku kriznu stuaciju. Unutar partnerskog savetovanja akcenat je na međusobnoj komunikaciji partnera i procesima koji se unutar nje odvijaju.

Cilj savetovanja je da partneri nauče da čuju jedno drugo i steknu uvid u to na koji način njihov partner sagledava određenu situaciju. Savetnik zajedno sa njima analizira problem iz više perspektiva i pomaže im da iznađu alternativna ponašanja, koja će im biti korisna u prevladavanju nesuglasica.

Porodično savetovanje

Psihijatrijska procena dece, generalno se zasniva na istim principima kao i psihijatrijska procena odraslih, s tim da se zbog specifičnosti uzrasta i psiholoških kapaciteta koji iz toga proističu, u procenu uključuju i roditelji/staratelji. Kada su u pitanju adolescenti, u želji da se što više ispoštuje njihov integritet i pravo na privatnost, uključivanje roditelja/staratelja koristi se samo u neophodnoj meri, u zavisnsosti od specifičnosti samog problema zbog koga se adolescent javlja.

Porodično savetovanje

Porodično savetovanje podrazumeva najčešće kontinuiranu saradnju savetnika i članova porodice usmerenu na utvrđivanje problemskih oblasti i kreiranju optimalnih koraka za njihovo prevazilaženje. U zavisnosti od vrste problema i uzrasta dece, savetovanje se može sprovoditi sa jednim ili oba roditelja uz prisustvo deteta ili bez njega.

Ponekad, u savetovanje mogu biti uključeni i drugi članovi porodice (braća, sestre, bake, deke i dr.) ukoliko se proceni da je njihova uloga značajna za svakodnevno porodično funkcionisanje. Prvi susreti namenjeni su upoznanju savetnika sa porodicom i utvrđivanju problema i tema na kojima porodica želi da radi, a zatim savetnik osmišljava plan rada koji predlaže porodici u cilju nastavka saradnje.

Zakazivanje

Odaberite stručnjaka kod kog želite da zakažete pregled. Nakon što primimo Vaš zahtev, kontaktiraćemo Vas u najkraćem roku.

Hvala Vam! Vaša poruka je uspešno poslata. Ubrzo ćemo Vas kontaktirati.
Greška prilikom slanja poruke. Pokušajte ponovo.