Specijalistička psihijatrijska ordinacija za odrasle, decu i mlade

Specijalistička psihijatrijska ordinacija za odrasle, decu i mlade

Psychiatria Nova

Psychiatria Nova

Mila Radovanović

Mila Radovanović

About Mila Radovanović

Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom iz oblasti psihologije, autor je i koautor većeg broja naučnih publikacija, kao i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih stručnih skupova. Kao asistent bila je angažovana na psihološkog grupi predmeta na Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača u Subotici. Biografija >>>
Go to Top