Specijalistička psihijatrijska ordinacija za odrasle, decu i mlade

Specijalistička psihijatrijska ordinacija za odrasle, decu i mlade

Psychiatria Nova

Psychiatria Nova

dr Slađana Martinović Mitrović, psihijatar

dr Slađana Martinović Mitrović, psihijatar

About dr Slađana Martinović Mitrović, psihijatar

Prvobitno iskustvo u dijagnostici i lečenju mentalnih poremećaja u populaciji odraslih stekla je na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, gde je radila deset godina. 2014. godine prelazi u privatnu praksu i postaje vlasnik specijalističke psihijatrijske ordinacije “Psychiatria Nova”. U novom ambijentu stiče priliku za dublji i suptilniji pristup zaštiti mentalnog zdravlja, gde fokus svoje profesionalne delatnosti usmerava na prevazilaženje stresa, tretman anksioznosti i poremećaja raspoloženja. U poslednje vreme bavi se i specifičnostima mentalnih poremećaja kod žena u različitim generativnim fazama, kao što su trudnoća, postpartalno doba i menopauza. U svom radu oslanja se na eklektički pristup, zasnovan na kombinaciji principa biološke psihijatrije i psihoterapije. Biografija >>>
Go to Top